Magdalena Cynk - Kompozytor

Biogram

picture

Magdalena Cynk jest rodowitą torunianką. Ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Toruniu oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy (klasa kompozycji prof. Franciszka Woźniaka). Przez pięć lat studiowała naukę gry na carillonie w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Królewskiej Szkole Carillonowej w Mechelen w Belgii. Pisze kompozycje solowe, kameralne, orkiestrowe i chóralne które wykonywane są w wielu miastach regionu, Polski i Europy, m. in. w Kłajpedzie, na Gotlandii, w Szwajcarii, na Węgrzech, Ukrainie, Holandii, Belgii, a także w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Większość rękopisów jej kompozycji znajduje się w Zbiorach Muzycznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Najważniejszymi utworami w jej dotychczasowej twórczości wydają się być kompozycje wokalno-instrumentalne, z tekstami często związanymi z kulturą i historią Torunia. Podczas ich prawykonań występuje również w roli dyrygenta. W Kantacie Inkorporacyjnej na cześć hołdu toruńskiego 1454 oprócz chóru i orkiestry wykorzystała dźwięk średniowiecznego dzwonu Tuba Dei. Kantata inkorporacyjna była powtórzona w nowej wersji 24 czerwca 2005, podczas odsłaniania po renowacji tarczy toruńskiego zegara flisaczego pod Katedrą Świętych Janów.

Jej fascynacja niezwykłym Tuba Dei doprowadziła do wykonania na wieży kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku pierwszego utworu na carillon, Miniatury flisaczej, nawiązującej do łączącej Toruń z Gdańskiem Wisły. Obecnie jest kieronikiem artystycznym Festiwalu „Tour de Carillon”, którego pierwsza edycja odbyła się latem 2007 w województwie kujawsko-pomorskim. Występuje na Festiwalu jako carillonistka, promując kulturę wysoką wśród wielotysięcznej rzeszy słuchaczy w różnych regionach Polski. Wcześniej, przez kilkanaście lat czyniła to jako aktywny krytyk i publicysta muzyczny.

picture

W Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu prowadzi zajęcia teoretyczne oraz unikatowe zajęcia z kompozycji. Organizuje koncerty kompozytorskie „Szkolna partytura”, w których prezentowane są utwory uczniów, absolwentów oraz pedagogów Szkoły. Jest pomysłodawczynią odbywającej się coroczne w Toruniu „Pięciolinii dla Papieża”, koncertu kompozytorskiego twórców Pomorza i Kujaw. Jest inicjatorem i dyrektorem ogłoszonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Fides et Ratio” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Piotra Perkowskiego dla młodzieży w toruńskiej szkole muzycznej. Jej działalność została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Torunia. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego. Z jej inicjatywy w 2012 reaktywowane zostało Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, którego została prezesem. W 2013 rozpoczęła organizować cykl „Koncertów Towarzyskich”, którego głównym celem jest kształtowanie muzycznej tożsamości melomanów i muzyków regionu w oparciu o związek z regionem, tradycją i twórczością współczesną. Zainicjowała w tym samym roku i kieruje warsztatami instrumentalnymi pn. „Muzyczne Wakacje z Pasją”, które organizowane są w Bachotku.

Znaczącą rolę w jej działalności, głównie w okresie bezpośrednio po studiach odgrywała muzyka teatralna. W latach 1992-1995 pełniła funkcję kierownika muzycznego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, którego dyrektorem była wówczas Krystyna Meissner. Współpracowała również z Teatrem Polskim w Bydgoszczy oraz z Bajem Pomorskim. Napisała muzykę do kilku przedstawień teatralnych. W 1998 roku była jurorem podczas kolejnych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek. Obecnie współpracuje z Teatrem „Zaczarowany Świat”, pisząc muzykę do spektakli.

W 2001 roku za aktywność twórczą otrzymała Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Jest trzykrotną stypendystką Prezydenta Miasta Torunia oraz laureatką Nagrody Prezydenta na działalność pedagogiczną. W 2006 r. otrzymałam Stypendium - Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na początku 2009 roku Prezydent naszego miasta wręczył jej Honorowy Medal Thorunium za zasługi w dziedzinie kultury. W 2013 roku obchodziła jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Podczas uroczystego koncertu w Dworze Artusa Prezydent Torunia wręczył jej statuetkę Szklanego Anioła.